Länk mellan graviditetsdiabetes och Autism Risk

Forskarna analyserade data för att bedöma sambandet mellan moderns diabetes, båda kända innan graviditet och diagnostiseras under graviditet, och risken för autism....

Från arkivet

Andra hälso-nyheter