Gastropares

Gastropares, även kallad fördröjd magtömning, är en sjukdom som bromsar eller stoppar rörligheten för livsmedel från magsäcken till tunntarmen. Detta område har nyheter om gastropares och diabetes, inklusive gastropares forskning, kliniska prövningar, studier, behandlingar, mediciner och mer.

GEBT Advanced Breath Diagnostics

Nytt utandningsprov hjälper diagnostisera gastropares

FDA godkänt ett utandningsprov till stöd i diagnos av fördröjd magtömning, även kallad gastropares. Testet kan utföras i en allmän....

FDA godkänner utandningsprov för att diagnostisera gastropares

Detta test för fördröjd magtömning, som kan påverka personer med diabetes, kan utföras i en allmän klinisk inställning och inte kräver....

Från arkivet

Andra hälso-nyheter