การแจ้งเตือน & เรียกคืน

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

Blood Test for Alzheimers Disease

พบเลือดใหม่จะดีกว่า วินิจฉัยอัลไซเม

ค้นพบความก้าวหน้า - เลือดที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ดีขึ้น เหมาะรักษาที่เหมาะสม.
Discover Could Prevent or Treat Diabetes and Obesity

Nischarin อาจได้รับการรักษา หรือป้องกันโรคเบาหวานและโรคอ้วน

นักวิจัยค้นพบความสามารถของ Nischarin เพื่อรักษา หรือป้องกันโรครวมทั้งโรคอ้วนและโรคเบาหวาน.

ชนิด 2 ข่าวโรคเบาหวาน