ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

การแจ้งเตือน & เรียกคืน

Recall of Amitriptyline HCL Tablets, USP 50mg and Phenobarbital Tablets

เรียกคืน: Amitriptyline HCL และ Phenobarbital แท็บเล็ตเนื่องจากป้ายชื่อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดกับฉลากผลิตภัณฑ์ทำให้การเรียกคืนทั่วประเทศของ Amitriptyline HCL แท็บเล็ตและแท็บเล็ต Phenobarbital ของปริมาณที่แตกต่างกัน. Use could lead to adverse...
BRILINTA Recall

เรียกคืน Brilanta ทั่วประเทศที่ครบกำหนดชำระ Astrazeneca เสี่ยงไตวายเฉียบพลัน

Astrazeneca เรียกมายจำกัดของ BRILINTA เพราะประกอบด้วยขวดยาไม่ถูกต้อง, ซึ่งสามารถนำไปสู่ผลกระทบไต advere เรียกคืนโดยสมัครใจจำกัด....