รูปหายากของโรคเบาหวานการวินิจฉัยเป็นชนิด 2 โรคเบาหวาน

Pancrease เบต้าเซลล์

ผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นชนิด 2 โรคเบาหวานจริงอาจหาได้ยาก, รูปแบบทางพันธุกรรมของโรคเบาหวาน. ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองชนิดร่วมกันอาการ — และผลของความผิดพลาดนี้อาจเป็นอันตรายกับผู้ป่วย.

[อ่านเพิ่มเติม…]