สหราชอาณาจักร

Diabetes news for people living in the UK. The Diabetic News edition for England, Scotland, Ireland and Wales. Also includes information and news about diabetes from United Kingdom sources and researchers intended for a worldwide audience.

Walking Pace and Risk of Heart Disease

ก้าวเดิน และความเสี่ยงของโรคหัวใจที่เชื่อมโยงในการศึกษา

Does your walking pace mean you're at a higher risk of heart disease? Study suggests that people who walk at a certain speed could be at higher risk of heart disease compared to the general population.
Photo of Push Ups- Safe Exercise Guidelines for Type 1 Diabetics

ออกกำลังกายปลอดภัยแนวทางใหม่สำหรับชนิด 1 โรคเบาหวาน

ชุดใหม่ของแนวทางพัฒนา โดยมีทีมงานนักวิจัยนานาชาติจะช่วยให้ท่าน มีชนิด 1 โรคเบาหวานออกกำลังกายอย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวน....
Photo of Diabetes Educator - Diabetes Education - Affect on High Risk People

ส่วนบุคคลการศึกษาความเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไม่สร้างแรงจูงใจพอ

A new study has found that education on personalized diabetes risk doesn't motivate behavior change in people at a higher risk of diabetes, ดังกล่าว....
Hospital Emergency Entrance - Diabetes Health

ขึ้นในอังกฤษฮิตเข้าชมโรคเบาหวานโรงพยาบาล

ลัยเลสเตอร์นักวิจัยนำการศึกษาในการรับเข้าเรียนภาวะน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาล, ค้นหาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าการ 10 year period.Hospital admissions for a...

From the Archive

ข่าวสุขภาพอื่น ๆ