ออกกำลังกายปลอดภัยแนวทางใหม่สำหรับชนิด 1 โรคเบาหวาน

ภาพของ Push Ups- แนวทางการออกกำลังกายที่ปลอดภัยสำหรับชนิด 1 เบาหวาน

ชุดใหม่ของแนวทางพัฒนา โดยมีทีมงานนักวิจัยนานาชาติจะช่วยให้ท่าน มีชนิด 1 ออกกำลังกายโรคเบาหวานอย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของน้ำตาลในเลือด.

[อ่านเพิ่มเติม…]

ส่วนบุคคลการศึกษาความเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไม่สร้างแรงจูงใจพอ

ภาพของนักการศึกษาโรคเบาหวาน - การศึกษาโรคเบาหวาน - ส่งผลกระทบต่อผู้คนความเสี่ยงสูง

ศึกษาใหม่พบว่าการศึกษาบนไม่เสี่ยงโรคเบาหวานส่วนบุคคล ’ t กระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคเบาหวาน, เช่นการเพิ่มการออกกำลังกาย – แต่นักวิจัยแนะนำว่าสามารถปรับปรุง.

[อ่านเพิ่มเติม…]

ขึ้นในอังกฤษฮิตเข้าชมโรคเบาหวานโรงพยาบาล

ทางเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉิน - สุขภาพโรคเบาหวาน

ลัยเลสเตอร์นักวิจัยนำการศึกษาในการรับเข้าเรียนภาวะน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาล, ค้นหาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าการ 10 ระยะเวลาปี.

[อ่านเพิ่มเติม…]