เชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงออทิสติกและโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานมารดา, ทั้งสองรู้จักกันก่อนตั้งครรภ์ และวินิจฉัยในระหว่างตั้งครรภ์, และความเสี่ยงของออทิสติก....

From the Archive

ข่าวสุขภาพอื่น ๆ