เชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงออทิสติกและโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานมารดา, ทั้งสองรู้จักกันก่อนตั้งครรภ์ และวินิจฉัยในระหว่างตั้งครรภ์, and the risk of autism...

From the Archive

ข่าวสุขภาพอื่น ๆ