เชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงออทิสติกและโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ 453197_640

นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานมารดา, ทั้งสองรู้จักกันก่อนตั้งครรภ์ และวินิจฉัยในระหว่างตั้งครรภ์, และความเสี่ยงของความผิดปกติของสเปกตรัมออทิสติก (ASDs) ในเด็ก. พบว่ามีความเสี่ยงสูง. [อ่านเพิ่มเติม…]