สภาพอากาศและอาการปวดเรื้อรังที่เชื่อมโยงในการศึกษาใหม่

ฝนและอาการปวดเรื้อรัง

มีเมฆที่ มีโอกาสของความเจ็บปวดเป็นการแสดงโครงการที่มีการเชื่อมโยงระหว่างฝนตก, วันฝนตกและอาการปวดเรื้อรัง.

[อ่านเพิ่มเติม…]