ภาวะซึมเศร้าและโรคเบาหวาน

Research has shown that depression is commonly associated with diabetes. This area features news about depression as it relates to people living with diabetes.

Diabetic Retinopathy and Depression

เบาหวานกับความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าสูง

Study details the association between severity of diabetic retinopathy and diabetic macular edema with symptoms of depression and anxiety in adults with diabetes.In a...

อาหารผิด: วิธีการรับประทานบุฟเฟต์ทำให้เรารู้สึก

นักวิจัยเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีที่ทำให้คนรู้สึกหลังจากการรับประทานบุฟเฟ่ต์. Read this story and see if any of it rings...
Type 2 diabetes, dimentia and depression

ชนิด 2 โรคเบาหวานที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น, ภาวะซึมเศร้าทำให้ยิ่งแย่ลง

ภาวะซึมเศร้าและชนิด 2 diabetes mellitus were each associated with an increased risk for dementia and that risk was even greater among individuals diagnosed...

From the Archive

ข่าวสุขภาพอื่น ๆ