ดูแลเท้า

Diabetes can lower the amount of blood flow in your feet. Numbness and less blood flow in the feet can lead to foot problems. If you take care of your feet every day, you can reduce your chances of losing a toe, foot or leg. Managing your blood sugar can also help keep your feet healthy. Read news about diabetes and foot care.

Good News for Diabetics Regarding Loss of Limbs

ค้นพบ: การรักษาโมเลกุลสามารถลด Amputations สำหรับเบาหวาน

การรักษาการค้นพบโมเลกุลสามารถลด amputations ขาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้ระบบการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย.
Diabetic Foot Care in Australia

ดูแลเท้าเบาหวานดีขึ้นในออสเตรเลียสามารถบันทึกหลายพัน

ออสเตรเลียสามารถบันทึกพันล้านดอลลาร์ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ โดยการลงทุนในการรักษาที่พิสูจน์แล้วสำหรับคนที่มีโรคเบาหวานเท้า, ตามงานวิจัยของ QUT A..

From the Archive

ข่าวสุขภาพอื่น ๆ