โรคกระดูกพรุน

Osteoporosis is a disease in which the bones become weak and are more likely to break. People with osteoporosis most often break bones in the hip, spine, and wrist.

สาเหตุของกระดูกหักความเสี่ยงสูงในหวานควรระบุ

A study using high resolution imaging to create a "virtual bone biopsy" มีหลั่งน้ำตาแสงใหม่บนทำไมคน มีชนิด 2 diabetes are...

IOF เตือนความเสี่ยงแตกหักในเบาหวาน, ขอทดลองก่อน

รีวิวใหม่สรุปองค์ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับกลไก, การประเมินและการจัดการของความเปราะบางของกระดูกในชนิด 1 โรคเบาหวาน, who suffer from an almost 6-fold...

From the Archive

ข่าวสุขภาพอื่น ๆ